Hai que confiar na esperanza

El creador del humor gráfico gallego fue Castelao, pero lo hubiera sido José María Cao Luaces, de no haber emigrado a la Argentina con sólo veinticinco años. Cao admiró al caricaturista anarquista Eduardo Sojo, que dirigía en Buenos Aires el periódico Don Quijote, enfrentándose al gobierno del general Roca y sufriendo el acoso de la censura y la policía. Sojo y sus escasos colaboradores consiguieron lo que parecía imposible: que en el 1890 los trabajadores de Buenos Aires se alzasen en armas contra el gobierno y que el general Roca tuviese que dimitir. Cao entró en Don Quijote y dirigió la publicación cuando Sojo , después del éxito, volvió a España para intentar repetir la experiencia.

Leyendo los editoriales de Don Quijote en los años que Sojo y Cao coincidieron en el semanario, llegué a imaginar la relación de amistad que había surgido entre ellos y el drama que para ambos tuvo que suponer la separación, cuando el gobierno decretó el cierre de Don Quijote después de otra revolución fallida, en 1893, en la que Cao, desde la dirección, había tenido especial protagonismo. Con absoluta fidelidad a la documentación de la época escribí la comedia en cinco actos Hai que confiar na esperanza, con la que obtuve el Premio Álvaro Cunqueiro, en el año 2003.

Os feitos que se describen nesta obra acontecen en Bos Aires, entre os anos 1890 e 1895, e son rigorosamente certos, aínda que a estructura da mesma obrigase ó autor a cometer algún anacronismo irrelevante. É un tempo de grandes oradores parlamentarios e de cruentos enfrontamentos entre conservadores e partidarios dos movementos socialista e anarquista. O espírito libertario percorre Europa, chega a América e maniféstase tamén dun xeito belixerante en publicacións satíricas como Don Quijote.

Os personaxes que a protagonizan son tamén reais, agás o Pillabán e Alberto Dolina. Os caricaturistas políticos Eduardo Sojo, Xosé María Cao e Mayol, e os escritores satíricos Álvarez e García coincidiron na redacción da publicación bonaerense Don Quijote, e, se a personalidade de cada un, o ambiente de traballo e a relación personal son creación do autor, o estilo do xornal e a conflictiva relación co Goberno da nación, son reflexo fiel da realidade.

O xeneral Roca, despois de varias accións militares, entre elas a da chamada Guerra do Deserto, que acabou coa resistencia dos indios na Pampa, presidiu un goberno autoritario entre 1880 e 1886, que favoreceu os investimentos estranxeiros e a inmigración. Partidario dunha escola laica, non dubidou en romper relacións  co Vaticano. Despois de organizar e dirixir varios gobernos desde a sombra, volveu á presidencia entre o 1898 a 1904. Luísa Moreno, esposa de Eduardo Sojo, foi unha muller discreta que, en todo momento, apoiou o idealismo do seu home.

Para continuar a lectura de Hai que confiar na esperanza escríbanos a info@siroartista.com

Deixa un comentario