Imáxes da Transición: Fin da Transición

Transición

As eleccións de 1982, que permitiron gobernar con maioría absoluta ao PSOE, sinalan, en opinión de historiadores e comentaristas políticos, a fin da Transición. Tres meses antes Adolfo Suárez creara un novo partido, o Centro Democrático e Social (CDS), que só conseguiu dous escanos; pero nas de xuño de 1986, obtería case dous millóns de … Ler mais

Imágenes de la Transición: 23f Carmen EchaveImáxes da Transición: 23f Carmen Echave

Al disparar contra el techo los guardias que rodeaban a Gutiérrez Mellado, los diputados se echaron al suelo y sólo Suárez y Carrillo permanecieron en los asientos; erguido el presidente, inclinado Carrillo, como dando a entender que en su actitud había dignidad, pero no arrogancia. Algunos diputados se irguieron en breve; otros, los más, siguieron encogidos varios minutos.Ao disparar contra o teito os gardas que rodeaban a Gutiérrez Mellado, os deputados botáronse ao chan e só Suárez e Carrillo ficaron nos asentos; ergueito o presidente, inclinado Carrillo, como dando a entender que na súa actitude había dignidade, pero non arrogancia. Algúns deputados erguéronse de contado; outros, os máis, seguiron no chan varios minutos.

Ler maisImágenes de la Transición: 23f Carmen EchaveImáxes da Transición: 23f Carmen Echave