Valle Inclán, xigante de feble encarnadura

Poden chegar ao cento os deseños que levo feito de don Ramón María del Valle Inclán.
Uns son retratos realistas, outros rozan ou entran de cheo no eido da caricatura, outros –nos que tento reflectir o personaxe que Valle fixo de si mesmo- son visións, froito da miña fantasía. É tanto o engado que exerce en min este xigante de feble encarnadura que non podo dar por rematada esta galería.

Deixa un comentario