Puntadas sen fío: Idioma vehicular e patriotismo

Puntadas sen fío: Idioma vehicular e patriotismo por Siro

A min a expresión idioma vehicular sóame a trampitán, pero conmóveme o berro coral dos patriotas, con todos os acentos da pel de touro, ante a desaparición do español como idioma vehicular na lei de educación da ministra Isabel Celaá: «¡Españoles, nuestro idioma está en peligro. Acudid a salvarlo!». E acudiron Felipe González, Alfonso Guerra, Pablo Casado, Núñez Feijoo… É verdade … Ler mais

Imáxes da Transición: O PSOE gaña as eleccións

PSOE vence elecciones 1982

As eleccións xerais celebráronse o 28 de octubre de 1982, con resultados sorprendentes. Sabíase que os españoles estaban polo cambio e que o PSOE podería resultar o partido gañador, pero ningunha enquisa preveu que obtivese dez millóns de votos, o 48% dos emitidos, que lle permitiron ocupar 202 escanos dos 350 do Congreso. Sabíase que as … Ler mais

Imáxes da Transición: España ingresa no Mercado Común

españa en europa

O Goberno de Adolfo Suárez presentou a candidatura de España á Comunidade Económica Europea en xullo de 1977, un mes despois das primeiras eleccións xerais, e en setembro o Consello de Ministros comunitario pronunciouse a favor; pero o camiño a percorrer resultou longo e difícil. Aínda que España foi cumprindo os requisitos esixidos; que o … Ler mais

Imágenes de la Transición: Moción de censura contra SuárezImáxes dá Transición: Moción de censura contra Suárez

Adolfo Suárez, Felipe González y Alfonso Guerra
Adolfo Suárez, Felipe González y Alfonso Guerra

La presentó el PSOE en mayo de 1980 e iba más contra el presidente que contra el Gobierno. Se habló de una conspiración en la que estaban destacados miembros de la UCD –el periodista Luis Herrero citó a Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues y Miguel Herrero-, por lo que los ministros Arias-Salgado y Calvo Ortega tuvieron que bregar para mantener la disciplina de voto en el grupo.

Alfonso Guerra defendió la moción y la presentó como un deber moral, y Arias-Salgado la rechazó recordando que el PSOE buscaba llegar al poder por el atajo.

Adolfo Suárez, Felipe González y Alfonso Guerra
Adolfo Suárez, Felipe González y Alfonso Guerra

Presentouna o PSOE en maio de 1980 e ía máis contra o presidente que contra o Goberno. Falouse dunha conspiración na que estaban destacados membros da UCD -o xornalista Luis Herrero citou a Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues e Miguel Herrero-, polo que os ministros Arias-Salgado e Calvo Ortega tiveron que bregar para manter a disciplina de voto no grupo.

Alfonso Guerra defendeu a moción e presentouna como un deber moral, e Arias-Salgado rexeitouna, recordando que o PSOE buscaba chegar ao poder polo atallo.

Ler mais

Imágenes de la Transición: El Estatuto del agravioImáxes dá Transición: O Estatuto da aldraxe

imágenes de la transición por siro

imágenes de la transición por siro
Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra

En 1978, una comisión formada por dieciséis miembros de UCD, AP, PSOE, PC y PT redactaron el texto de un Estatuto de Autonomía que aprovechaba al máximo el autogobierno permitido por la Constitución. No participaron el PSG y la UPG, que defendían las Bases constitucionales para un estado federado gallego como base de un pacto federal constituyente, que no reconocía el proceso de transición desde el franquismo.

imágenes de la transición por siro
Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra

En 1978, unha comisión formada por dezaseis membros de UCD, AP, PSOE, PC e PT redactaron o texto dun Estatuto de Autonomía que aproveitaba ao máximo o autogoberno permitido pola Constitución. Non participaron o PSG e a UPG, que defendían as Bases constitucionais para un estado federado galego como base dun pacto federal constituínte, que non recoñecía o proceso de transición desde o franquismo.

Ler mais