Antonio Tenreiro despois da mostra

antonio_tenreiro
antonio_tenreiro
Vista Alegre de Antonio Tenreiro

Agora que aínda está na memoria dos afeccionados a exposición que sobre a obra de Antonio Tenreiro fixo o Museo Municipal de A Coruña, e antes que o pintor coruñés volva ao silencio e ao olvido no que estivo os últimos anos, quero agradecer ao Museo a feliz iniciativa, que permitiu aos mozos afeccionados á pintura descubrir un mestre, e aos que xa o coñeciamos ratificarnos na convicción de que Tenreiro foi –é- un gran pintor, posuidor dunha lingoaxe plástica orixinal, que lle permitiu reducir a complexidade do mundo real a simplificacións de formas e cores, belidas e fortemente expresivas. Quizais, entre todas as excelencias da súa arte, a máis sorprendente sexa precisamente esa: a capacidade de apreixar o esencial e mostralo en imaxes engaiolantes pola sinxeleza das formas e o gusto exquisito nas harmonías da cor.

Leer más

Redescubrindo a Antonio Tenreiro

antonio_tenreiro
antonio_tenreiro
Paisaxe de Antonio Tenreiro

O Museo de Belas Artes da Coruña exhibe, ata o vindeiro 13 de xaneiro, unha mostra monográfica con máis de duascentas obras do artista galego.

Quen posúa un mínimo de sensibilidade para a plástica, e vexa no Museo de Belas Artes da Coruña a exposición antolóxica de Antonio Tenreiro, saberá que está ante un gran pintor. Antonio Tenreiro foi un gran pintor por varias razóns. A primeira, porque sabía que é arte e que non é arte; un saber imprescindible para non quedar no oficio e na habilidade. A segunda está no coñecemento profundo que tiña dos movementos artísticos e da obra dos grandes creadores. A terceira haina que buscar no rigor da súa formación, que o levou a ser un virtuoso no debuxo da paisaxe e a dominar todas as técnicas na pintura. A última razón é a do talento natural, a capacidade de aproveitar todo o anterior para crear unha linguaxe plástica persoal, deixarse levar pola intuición e transformar a realidade en obra de arte.

Leer más

Siro 30 anos despois

San Roque e o can

Siro 30 anos despois 30 anos despois de publicar os primeiros debuxos, en 1970, na revista Chan. Con este título editei unha carpeta con 40 láminas de 30cm x 42 cm, que reproducen outros tantos orixinais feitos ao pastel, á témpera e ás ceras, entre os anos 1997 e 2000. Leva, a modo de presentación, os comentarios de catro amigos aos que admiro profundamente: o poeta Salvador García-Bodaño, o xornalista Xosé Luis Alvite, e os pintores Antonio Tenreiro e Manolo Ruibal.

Leer más