Carlos Casares. Vivencias compartidas

No ano 1972, Ramón Piñeiro quixo que Carlos Casares e eu fosemos amigos e nada foi máis doado, nin máis grato. Nesta conferencia relato algunha das vivencias que compartimos; as máis delas nun ambiente ledo e divertido porque Carlos era home de enxeño e vivía o humor dun xeito moi particular. Na conferencia “Carlos Casares. Vivencias compartidas” procuro un retrato fiel do home Carlos Casares, sen esaxeracións propias da caricatura. Tratándose del, non fai falta.

Leave a Comment