Radio

Cheguei á radio no ano 1970, como guionista do programa cultural O espello, que na cadea COPE facía en Ferrol a locutora Xulia Díaz Sixto. Empecei escribindo diálogos humorísticos, despois entrevistas a escritores e artistas galegos, e cabo dalgúns anos fun o realizador e presentador do mesmo, ata o 1985. Radio Nacional de España na … Leer más