Teatro

O creador do humor gráfico galego foi Castelao, pero tería que selo Xosé María Cao Luaces, de non emigrar á Arxentina con só vintecinco anos. Cao admirou ao caricaturista anarquista Eduardo Sojo, que dirixía en Buenos Aires o xornal satírico Don Quijote, enfrontándose ao goberno do xeneral Roca e sufrindo o acoso da censura e … Leer más

Literatura infantil e xuvenil

Resúltame difícil escribir fóra dos límites do humor, concretamente desa forma de humor que deberiamos chamar “humorismo” para diferenciala da “comicidade” e da “sátira”. O humorismo diríxese á intelixencia e ao corazón do lector para non deixalo rir a gusto, para lle crear mala conciencia do riso, e trocar o riso inicial en sorriso e emoción. En clave de humor escribín numerosos contos infantís para os meus programas radiofónicos. Un deles, o titulado Boliche, foi premiado nun certame da Agrupación Cultural O Facho, de A Coruña, nos anos 70, e editado no 1982.

Leer más

Do que Cunqueiro non contou do meu señor Don Merlín

alvaro cunqueiro
Do que Cunquiero non contou do meu señor Don Merlín

Capítulo I

De volta en Miranda

Cheguei onte a Miranda, onde nacín e pasei os mellores anos da miña vida. Saín de rapaz e volvín, xa vello, polo camiño do sul; aquel mesmo camiño, á beira do río, que seguiran os máis dos viaxeiros que vin e coñecín na casa do señor don Merlín. Pasei a fraga de Eirís, tan mesta e silandeira como a lembraba; o Pontigo, coa vella ponte de madeira, que agora me pareceu máis pequena e rompediza; a carballeira das Mouras, onde -dou fe- seguen a axuntarse todos os ventos do mundo; e entrei, por fin,  na camposa de Miranda, desde onde se olla en redor a selva de Esmelle, o castelo de Belvís, a fraga da Serpe, a lagoa dos Cabos, o Vilar e o camiño real de Meira.

Estou na que fora a miña casa familiar, que hoxe habitan os meus sobriños netos. Recibíronme con cariño e curiosidade, sobre todo os máis novos, que queren saber das cidades onde vivín e das terras que andei. Visitáronme os veciños do lugar e tamén algúns de Quintás e de Ferrerías, que oíran falar de min aos vellos das súas parroquias. Si, en Miranda todo é igual; mesmo a xente, aínda que do meu tempo non quede ninguén.

Leer más

Hai que confiar na esperanza

Hai que confiar na esperanza por Siro
Hai que confiar na esperanza por Siro
Hai que confiar na esperanza

INTRODUCCIÓN

Os feitos que se describen nesta obra acontecen en Bos Aires, entre os anos 1890 e 1895, e son rigorosamente certos, aínda que a estructura da mesma obrigase ó autor a cometer algún anacronismo irrelevante. É un tempo de grandes oradores parlamentarios e de cruentos enfrontamentos entre conservadores e partidarios dos movementos socialista e anarquista. O espírito libertario percorre Europa, chega a América e maniféstase tamén dun xeito belixerante en publicacións satíricas como Don Quijote. Os personaxes que a protagonizan son tamén reais, agás o Pillabán e Alberto Dolina. Os caricaturistas políticos Eduardo Sojo, Xosé María Cao e Mayol,

Leer más